«

»

Mar 07

Khidmat Bantu Bilik Komputer

Pada jam 9.20 pagi, juruteknik PKG Batu Gajah, En. Mohd Hafiz telah berkunjung ke sekolah bagi sesi khidmat bantu bilik komputer yang mengalami masalah rangkaian dan penyelenggaraan komputer. Atas bantuan yang diberikan, masalah rangkaian untuk beberapa buah komputer dapat diselesaikan setelah penggantian RJ-45 dilakukan pada kabel yang berkaitan. Beberapa buah komputer yang rosak tidak dapat diselenggara kerana memerlukan penggantian peralatan tersebut. Bantuan yang diberikan amatlah kami hargai. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang diberikan.