↑ Return to Kurikulum

Carta Organisasi

BARISAN PENTADBIR SMK ST. BERNADETTE'S CONVENT

SESI 2013

PUAN LAU MEI SUEN

(PENGETUA)

 

PUAN HJH. NURZILA BINTI ZAIN

(PEN. KANAN PENTADBIRAN)

 

PUAN HJH. LATIFAH BINTI RAMLI

(PEN. KANAN HAL EHWAL MURID)

 

PUAN HJH. ARBAIYAH BINTI UNTONG

(PEN. KANAN PETANG)

 

PUAN LIM SAW HOON

(GURU KANAN BAHASA)

 

PUAN HJH. ZAKIAH BINTI ABDUL JABAR

(GURU KANAN SAINS)

 

PUAN SITI ROHAMAH BINTI HARUN

(GURU KANAN KEMANUSIAAN)

 

PUAN MANIMALA A/P KUMARAVASAGAM

(GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL)

 

Guru Sesi Pagi 2013

SENARAI GURU SESI PAGI 2013

View page »