↑ Return to Profil Sekolah

Misi

Kami bersama-sama berusaha untuk melaksanakan sistem pendidikan yang terbaik yang boleh:

  • melahirkan pelajar terbaik yang berilmu tinggi, berterampilan dan berakhlak mulia.
  • menyediakan guru dan staf sokongan yang terbaik, cekap, komited dan mempunyai tahap integriti yang tinggi.
  • Menyediakan kemudahan yang terbaik dan suasana yang kondusif untuk pembelajaran dan pengajaran.
  • mewujudkan pemuafakatan yang berkesan dengan ibu bapa dan komuniti luar.

Together we will strive to implement the best education system which will enable us to:

  • produce knowledgeable, capable and well – mannered students.
  • provide efficient and committed teachers and non-teaching staff of integrity.
  • provide the best facilities and a conducive learning and teaching environment.
  • create an effective collaborations with parents and community.